سامانه مدیریت آموزش های کوتاه مدت

  • نرم افزار تحت وب
  • تحت پوشش قرار دادن چندین مرکز و شعبه
  • استفاده واحد های جهاددانشگاهی
  • امکان استفاده برای هر نوع آموزش  و حرفه ای