عارفه باقری

برنامه نویس موبایل

مسلط به برنامه نویسی اندروید مسلط به زبان برنامه نویسی جاوا مسلط به xml مسلط به برنامه نویسی iOS مسلط به زبان برنامه نویسی Swift مسلط به SwiftUI