نرم افزار الماس(سامانه جامع آموزشگاهی)

 • 15 جولای, 2020

نرم افزار الماس قابل استفاده جهت کلیه دانشگاه ها و موسسات آموز عالی بلند مدت

کاملترین خدمات الکترونیک دانشگاهی در حوزه های مختلف

اسامی دانشگاههایی که هم اکنون ازسامانه دانشگاهی آفتابگردان استفاده میکنند:

 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
 4. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین
 5. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
 6. آموزشكده فني و حرفه‌اي سما واحد خميني شهر
 7. دانشگاه آزاد اسلامي واحد سميرم
 8. دانشگاه آزاد اسلامي واحد ایرانشهر
 9. دانشگاه آزاد اسلامي واحد نیک آباد
 10. دانشگاه قرآن و عترت (ع)
 11. موسسه آموزش عالی  صفاهان
 12. موسسه آموزش عالی  فیض الاسلام
 13. موسسه آموزش عالی  نقش جهان
 14. موسسه آموزش عالی  هشت بهشت
 15. موسسه آموزش عالی  چهلستون
 16. موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
 17. موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
 18. موسسه آموزش عالی  پالایش
 19. موسسه آموزش عالی  المهدی سپاهان شهر
 20. موسسه آموزش عالی  مهر اروند آبادان
 21. موسسه آموزش عالی  رهنما اهواز

مشاهده صفحه برنامه