اپلیکیشن جهاد دانشگاهی

  • 15 جولای, 2020

این سامانه جهت ثبت نام فراگیران در دوره های جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و همینطور پیگیری موارد آموزشی فراگیران طراحی شده است.

فعالیت های آموزش های کوتاه مدت زیر نظر معاونت آموزشی این واحد با راه اندازی مرکز آموزش های کوتاه مدت تخصصی و عمومی از سال 1368 در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شد. هم اکنون این معاونت با توجه به رعایت استانداردهای لازم موفق به اخذ گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO:9001-2008 گردیده و در سال های 86 الی 90 به عنوان معاونت آموزشی برگزیده کشوری انتخاب شده است.

دانلود اپلیکیشن از کافه بازار