تیم بهینه گستر دیتا با داشتن نیروهای توانمند در همه ی حوزه های مرتبط با نرم افزار آمادگی خود را برای پشتیبانی نرم افزارهای تجاری که به فاز بهره برداری رسیده است،اعلام میکند.

پشتیبانی نرم افزاری بهینه گستر شامل:

1- عیب یابی فنی

2-رفع عیب

3- تحلیل و ورژنینگ (Versioning)

4-پشتیبانی سرور

پشتیبانی نرم افزار خود را به ما بسپارید.